rss

Sökordsarkiv: "språkutveckling"

Lärorikt utforskande på barnens villkor

På fredagar är det filmtajm för barnen på Seveds förskola i Södra innerstaden i Malmö. En dag såg de på Nicke Nyfiken. I filmen går Nicke Nyfiken in i ett rum fullt av myror som han genast börjar utforska. ”Jag vill också utforska myror”, ropar en flicka på […]

Martina Norling forskar om språkinlärning. Foto: Lotta Holmström

Vikten av de språkliga samtalen i förskolan

Martina Norling hade arbetat som förskollärare i 17 år när hon 2005 kände ett behov av att utveckla sig vidare. Hon läste ett magisterprogram på halvtid, och idag är hon universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, där hon bland annat undervisar inom Förskollärarlyftet och forskar om barns sociala språkmiljö. Det […]

Strategier för att möta barn med annat modersmål

Forskaren Tünde Puska, vid Linköpings Universitet har följt arbetet på två förskoleavdelningar med barn i 3-5 årsåldern, och med tio olika språk representerade, för att studera vilka strategier förskollärarna använder i sitt dagliga arbete med barn som inte har svenska som modersmål. – När det inte finns särskilda […]

James Nottingham. Foto: Maria Nöjd

Filosofi får barnen att växa

Ooops… I mitt (uppenbarligen inaktuella program ) skulle seminariet i den här salen handla om hur barn använder matematik när de leker vid datorn. I stället ramlar jag in på ett seminarium om filosofi, på engelska dessutom.. Men det är jag glad för så här i efterhand, för det […]