rss

Sökordsarkiv: "lärare"

EdCamp inbjöd till många och varierande diskussioner. Foto: Lotta Holmström

EdCamp: Lärarcitat om värdegrund

På EdCamp i måndags valde jag att gå på en programpunkt om värdegrund. Redan inledningsvis formulerade en deltagare problematiken med värdegrundsarbetet: ”Det är svårt att arbeta med, det finns inget givet material och man använder sig själv som ett verktyg. Det här är en av de stora utmaningarna […]

Några röster från Framtidens lärande

Några röster från Framtidens lärande

För tredje året i rad arrangerades konferensen Framtidens lärande i Nacka utanför Stockholm den 19-20 maj. Liksom tidigare år stod ikt och datorstödd undervisning i fokus. Jag bestämde mig för att ta tempen på konferensen med hjälp av några av besökarna, för att se om vi kommit något […]

Mats Wahl. Foto: Lotta Holmström

När en skola brinner

”Skola brann ned till grunden” Rubriken känns igen från flertalet artiklar de senaste åren. Men sällan går man till botten med vad som hänt, vilka mekanismer som lett fram till en så destruktiv handling. Om det handlar Mats Wahls två böcker – romanen Ormfågel och boken När en […]

Kreativa skrivövningar för ungdomar

Kreativa skrivövningar för ungdomar

Ylva Karlsson och Katarina Kuick har lång erfarenhet av att leda skrivarläger och olika övningar i kreativt skrivande. Ylva började åka på skrivarläger i 13-årsåldern, och när hon blev äldre började hon jobba där istället. – Jag kunde inte släppa det, berättar hon på ett av bokmässans seminarier. […]

Drivkrafter

Margarethe Brynolf, lärarutbildare och forskare från Högskolan Kristianstad samt en av författarna till boken Läraryrkets många ansikten, börjar dagen med att prata om drivkrafter. Enligt hennes erfarenhet är det utan tvekan eleverna som är lärarnas starka drivkraft. Hon har intervjuat många trötta lärare, men det är inte eleverna […]

Stora brister i individuella utvecklingsplaner

Det förekommer att individuella utvecklingsplaner ger elever dålig självbild, nämner kroppsliga svårigheter och inte ger vägledning till förbättring vid kunskapsbrister. Det är några av de upptäckter Ingela Andreasson och Maj Asplund Carlsson gjort i arbetet med boken Elevdokumentation. Om textpraktiker i skolans värld. Hur utvärderar vi elever, och […]

Bokmässeminne: Jonas Hassen Khemiri om lärares betydelse för läslusten

Senast jag var på bokmässan var 2007. Under ett av seminarierna jag besökte då talade Jonas Hassen Khemiri om hur hans läslust väcktes. När han växte upp kände han sig påtvingad att läsa i skolan, och tyckte inte så mycket om det. Men en gymnasielärare uppmanade honom att […]