rss

Sökordsarkiv: "forskning"

Forskning i den nya tidningen

Arbetet med att ta fram en ny tidning för lärare i bild, dans, drama, musik, slöjd, teater och lärare i musik- och kulturskolan, det fortsätter. Jag/vi har pratat med en hel del personer nu, verksamma som lärare och lärarutbildare och även våra kollegor här på tidningsavdelningen. En sak […]

Klottra på datorn och låna 100 böcker

Det sista av de parallella seminariena jag var på under Förskolebiennalen i Norrköping låg på den kritiska tiden mellan lunchen och eftermiddagskaffet, då det kan hända att man blir en smula sömnig. Så blev det definitivt inte, tvärtom kände jag mig piggare efteråt. Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik […]

Svårt ge alla barn möjlighet till inflytande

Ev av de viktigaste delarna i Barnkonventionen är rätten till inflytande, men som kan vara svårt att garantera i förskolans vardag. Det berättade Helene Elvstrand, lärarutbildare vid Linköpings universitet, som har forskat om barns och elevers delaktighet. Inflytande handlar både om rätten till social delaktighet och om rätten […]

Ingrid Pramling Samuelsson talar på Förskolebiennalen 2010. Foto: Lotta Holmström

Svensk förskola är bra men kan bli bättre

Dags för dag två på Förskolebiennalen här i Norrköping. På scenen inför de nästan 1200 deltagarna stod Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid Göteborgs universitet, och hennes ämne var den svenska förskolan i ett internationellt perspektiv. – Sverige hamnar i topp i hela världen när vi talar om barnomsorg […]

Martina Norling forskar om språkinlärning. Foto: Lotta Holmström

Vikten av de språkliga samtalen i förskolan

Martina Norling hade arbetat som förskollärare i 17 år när hon 2005 kände ett behov av att utveckla sig vidare. Hon läste ett magisterprogram på halvtid, och idag är hon universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, där hon bland annat undervisar inom Förskollärarlyftet och forskar om barns sociala språkmiljö. Det […]

Fem stora utmaningar för framtidens förskola

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande sade att det känns starkt att kunna säga att förskolan är den mest lärointensiva perioden i det livslånga lärandet. Och när förskolan nu får bättre styrdokument i form av nya skollagen och reviderade läroplanen faller många viktiga bitar på plats som kan höja förskolans […]

Om att jobba med genuspedagogik

– Det vanligaste felet är nog att man möter och värderar barnen olika. Man säger ”vad fin du är i håret” till flickor och ”vad snabbt du springer” till pojkar. Att jobba med genus har ändrat mitt förhållningssätt, säger Ann-Marie Svensson, förskollärare på förskolan Utelek i Linköping. Jag […]

Så säger barnen om förskolan

– Ni som jobbar i förskolan måste bli bättre på att förklara för andra vad ni är bra på. Enda sättet att höja statusen på det ni gör är att förvetenskapliga det. Det sade Mats Trondman, professor i kultursociologi, när han talade inför i stort sett fullsatt konserthall […]