rss

Inlägg av Stefan Helte

Reporter på Lärarnas tidning

Har ni ett öppet samtalsklimat?

Efterlysning: Lärarnas tidning vill ha kontakt med en skola eller förskola där man arbetar medvetet med att skapa ett öppet samtalsklimat mellan lärare och ledning, där det är högt i tak och där lärarna fritt kan framföra kritik utan att känna oro över konsekvenserna. Lämna tips på en […]