rss

Inlägg av Mimmi Palm

Reporter och redaktör på Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap.

Jag forskar, därför är jag kritisk …

Som symposiets sista föreläsare ställde hon sig upp, höll ett papper framför sig och läste, snabbt, snabbt. Forskare som läser innantill vill man som åhörare helst inte råka ut för, men Panayota Gounari var ett undantag. Nyligen besökte jag och kollegorna på Pedagogiska magasinet den stora forskningskonferensen ”European […]