rss

Inlägg av Maria Nöjd

Maria Nöjd är journalist på tidningen Förskolan. Ta tacksamt emot tips och ideér om allt som har med förskolans värld att göra.

Förskolans mat dold i dimma

Aldrig tidigare har intresset för mat varit större än nu. Vi översköljs av artiklar, kokböcker, tv-program och bloggar i ämnet. Och vi vet ju att goda och dåliga vanor grundläggs tidigt i livet. Därför trodde vi på tidningen Förskolans redaktion att det skulle vara en ganska enkel sak […]

Svårt ge alla barn möjlighet till inflytande

Ev av de viktigaste delarna i Barnkonventionen är rätten till inflytande, men som kan vara svårt att garantera i förskolans vardag. Det berättade Helene Elvstrand, lärarutbildare vid Linköpings universitet, som har forskat om barns och elevers delaktighet. Inflytande handlar både om rätten till social delaktighet och om rätten […]

Lärorikt utforskande på barnens villkor

På fredagar är det filmtajm för barnen på Seveds förskola i Södra innerstaden i Malmö. En dag såg de på Nicke Nyfiken. I filmen går Nicke Nyfiken in i ett rum fullt av myror som han genast börjar utforska. ”Jag vill också utforska myror”, ropar en flicka på […]

Strategier för att möta barn med annat modersmål

Forskaren Tünde Puska, vid Linköpings Universitet har följt arbetet på två förskoleavdelningar med barn i 3-5 årsåldern, och med tio olika språk representerade, för att studera vilka strategier förskollärarna använder i sitt dagliga arbete med barn som inte har svenska som modersmål. – När det inte finns särskilda […]

Fem stora utmaningar för framtidens förskola

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande sade att det känns starkt att kunna säga att förskolan är den mest lärointensiva perioden i det livslånga lärandet. Och när förskolan nu får bättre styrdokument i form av nya skollagen och reviderade läroplanen faller många viktiga bitar på plats som kan höja förskolans […]

Filosofi får barnen att växa

Ooops… I mitt (uppenbarligen inaktuella program ) skulle seminariet i den här salen handla om hur barn använder matematik när de leker vid datorn. I stället ramlar jag in på ett seminarium om filosofi, på engelska dessutom.. Men det är jag glad för så här i efterhand, för det […]