rss
4

Livet är inte indelat i ämnen

Karin Ahlin heter en ung kvinna som nyligen har fått pris. Hennes barnprogram Fabulera mera fick pris för Bästa animation samt Maria Blom-priset på Dalarnas filmfestival tidigare i höstas.

Karin Ahlin arbetar med berättande i olika former. Hon har gått på Konstfack och tog först en mastersexamen i textil och sedan en i storytelling. Innan dess pluggade hon folkmusik och blandar nu dessa discipliner;  animation, musik, textil, berättande. Och så vidare. Karin Ahlin verkar vara en spännande person som bara bekräftar det jag redan visste: Livet är inte indelat i ämnen. I livet är vi intresserade av en massa olika saker. Ungefär så jag tycker att skolan ska vara också – ämnesövergripande utan att ge avkall på de olika lärarnas specialistkunskaper. 

Om Annika Dzedina

Chefredaktör på tidningarna Bild i skolan, Fotnoten och Slöjdforum. Gillar att diskutera viktiga saker och att spela bastuba.
Fler inlägg av

 • Anna

  Å andra sidan är inte livet indelat i år, timmar och minuter heller. Men det blir lite enklare om vi är överens om vilket år det är och hur mycket klockan är. Det mesta av naturen givet är ju ”benämnt” av människan, på gott och ont. Ibland upplever jag att just skolämnen ifrågasätts mer än alla andra förgivettaganden vi gör av generaliseringar. Men, samtidigt – mångkonstnärskap, bred bildning och förmåga att se helheter har vi nytta av både i skolan och resten av tillvaron.

 • http://www.frokenslojddidaktik.blogspot.com Jenny Frohagen

  Jag gillar Ludwig Flecks benämning ”tänkestil” apropå ämnen. Att ett ämne representerar en grupp människors/en kulturs/en verksamhets sätt att tänka och förhålla sig till världen på.
  I mitt ämne slöjd förhåller vi oss till omvärlden genom att bearbeta och förstå materialen omkring oss och skapa föremål av olika slag för olika behov – funktionella och kulturella.
  I matematik förhåller man sig till omvärlden genom att resonera och söka lagbundenheter och logiska resonemang (detta är min novistolkning).
  I franska förhåller man sig till omvärlden genom att kommunicera med franska ord, franska gester och fransk språkmelodi.

  Är detta olika sätta berätta på helt enkelt?

  Jag håller med om vikten av att skolan som helhet måste få med en variation av sätt att berätta saker på – genom tal, skrift, rörelser, bilder, föremål, musik. Det multimodala måste betonas bättre. En förutsättning för detta är väl dock att ämneskunskaperna finns kvar och lärs ut. Vad ska annars eleverna förhålla sig till?

 • http://torestad.blogspot.com Bertil Törestad

  Språket är inte indelat i ljud heller.

 • Emil

  Många interesantna synpunkter! För mig är det svåraste att kunna definiera vad Kultur är för någonting? Eller, finns det någon mening i att definiera den? För, lyckas man ena kring definitionen finns det risk att det roliga tar slut! Vad finns då mera att upptäcka? Vad blir meningen med nyfikenhet, friskapande, fria tankar …. Allt detta kan ta slut om vi inför en särskilld skolform som begränsar just det som vi vill utförska, utveckla, upptäcka osv. Glöm inte att byrokratin (politiken) vill hellre tala i ekonomiska termer, tyvärr, när det gäller kultur och skapande, Tvärtemot vad den står för, tycker jag. Låt oss diskutera hur kan vi göra ”kulturen” till en del av varje människans vardag? Hur får vi tiden och resurser att räcka till? Hur Kulturen kan påverka de ofta kortsiktiga politiska beslutsprocesen?