rss
13

Vart går kulturskolan?

Skriver för tillfället på en artikel om kulturskolans framtid. Blir den en nöjespark/fritidsgård för eleverna där enbart populärkultur lärs ut (eller är den redan det)? Försvinner traditionen den började i, att utbilda goda musiker till de framväxande musikkårerna? Och vad händer i så fall med svenska professionella orkestrar – som redan har blivit färre?

Vem är kulturskolan till för – eleverna, samhället, lärarna, det professionella kulturlivet? Sådant funderar jag på just nu. Jag har inga svar.

Ska kulturskolan vara till för alla barn, även de som inte är så begåvade på att spela, sjunga, dansa, spela teater, måla? Ska den vara gratis så att även de vars föräldrar har små ekonomiska resurser kan delta? Ska kulturskolan lära ut alla ämnen, eller ska den återgå till att bli en musikskola? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Och vilken kultur ska eleverna lära sig? Det västerländska kulturarvet eller allmänvärldslig populärkultur?

Frågorna är många. Vad tycker du?

Om Annika Dzedina

Chefredaktör på tidningarna Bild i skolan, Fotnoten och Slöjdforum. Gillar att diskutera viktiga saker och att spela bastuba.
Fler inlägg av

 • Emelie Bardon

  Kulturskolans kunskapsområden ska in i den obligatoriska skolan! Kulturskolan kanske ändå kan finnas kvar för dem som vill fördjupa sej extra utanför skoltid?

  • Annika Dzedina

   Tror du att det kommer att bli så Emelie, eller är det en önskan?

  • Hakan Sandh

   Jag har inget emot att skolan i större utsträckning tar in både teater, dans och film som egna kunskapsområden i skolan.Tvärtom. Däremot tycker jag det är märkligt att det skulle innebära att du blir osäker på om det i så fall innebär mindre behov av Kulturskolan utanför skoltid. Jämför med idrotten. Kan man över huvud taget tänka sig att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar skall rymmas inom grundskolan? Jag tror att en ökad verksamhet inom skolan snarare leder till ett ökat behov av verksamhet på kvällar, helger och lov.

 • Goran Bergman

  Kulturskolan måste bli en egen skolform för att få den status den förtjänar och ses som ett led i visionen ”från förskola till högskola”

 • Kristian Muotka

  Sitter just för tillfället och skriver på en C-Uppsats som berör ämnet, ytterst intressant och knepigt!

 • Ingrid Hoglind

  Klart att kulturskolan ska vara för alla kulturämnen. Hemska tankeom den skulle återvända till enbart musik. I synnerhet inte nu, när kulturen äntligen lämnar sina stuprör och blir mer och mer gränsöverskridande.  Huvudsyftet måste vara att ge barn hjälp att finna sitt kulturella uttryck. En rustning för livet för att ta emot upplevelser och kunna uttrycka sig genom olika former av kultur. Kulturskolan ska inte snävas in, det måste finnas plats för både populär kultur och undervisning där blivande musiker kan börja skolas. Det ena goda behöver ju inte förskjuta det andra om man verkligen på allvar satsar på kulturskola. Alla barn bör få chansen att i någon form få pröva på kulturskolan. Gallring kan göras högre upp, när spetsundervisning tar vid.

 • Ella-kari Norberg

  Jag tror just nu att den viktigaste frågan är att driva på att kulturskolan blir en egen skolform. Om så blir fallet kommer lärarna att kunna få legitimationer och i och med det en legitimitet. Självklart ska skolan omfatta alla kulturämnen och finnas till för alla! För självklart är det eleverna vi finns till för! När det gäller genre så tror jag man når bäst resultat genom att möta eleverna där de befinner sig men sedan visa på det de inte visste fanns. En trixighet i det hela är dock att uppdragat är lokalt formulerat vilket gör att mål för verksamheten samt pris varierar nästan lika mycket som antal kommuner!

 • Thomas Larsson

  Om vi bortser från legitimationsfrågan. Vilka praktiska följder skulle det få om Kulturskolan blev  ” en egen skolform ”?, d.v.s. hur skulle det inverka på arbetet med eleverna?

  • Ella-kari Norberg

   Min förhoppning är att om vi blev en egen skolform, i synnerhet om en statlig koppling finns med någon form av målformulering, så skulle arbetssituationen bli lugnare för lärare och chefer och det skulle påverka eleverna positivt. Som situationen är nu så löser kommunerna frågan om sin kulturskola eller sina kulturskolor helt efter egen huvud. Det gör att det ser väldigt olika ut i olika kommuner. Jag skulle vilja påstå för olika. Jag tror därför att kommunerna behöver hjälp av staten gärna med en lag som styr att varje kommun ska ha minst en kulturskola (som bibliotekslagen) Då kommer vi ifrån ett att hotet att vara ifrågasatt. Blir vi en egen skolform så kommer vi också ifrån den stundtals tjatiga diskussionen om vi är en skolverksamhet eller en fritidssysselsättning och det är här lugnet kommer in. Vi vet vad vi är och vi vet att vi inte är ifrågasatta och då kommer vi att kunna föra pedagogiska diskussioner på allvar som leder till att det dagliga arbetet med barnen och undervisningen får stå i fokus. Det är i allafall min förhoppning!

 • Bjorn Emmoth

  Jag sitter i styrelsen för Smok (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd), och i den arbetsgrupp som jobbar med skolsamverkan och högskoleutbildning för kulturskolor. Vi driver linjen, och har hela styrelsen med oss, att det ska införas en ny skolform, nämligen kulturskola. Om/när vi blir en skolform så får vi en lärarutbildning och en lärarlegitimation. I dagens skolsverige, som är mer skolformssegregerande än tidigare, är det ett måste med en tydlig position. T ex Är vi en skolform eller fritidsform? Tillhör vi skola eller kultur? Dessa frågor avgör även om vi är ”riktiga” lärare, eller ej, i högskoleförordningens och skollagens bemärkelse. En självutnämnd skolform och självutnämnda titulerade lärare, har inte mycket förmåner att kvittera ut i dagens situation.

  Frågan som Annika ställde var egentligen en öppen fråga, -Vart går Kulturskolan? Man kan svara mot många olika perspektiv, men för mig är den viktigaste identitetsfrågan för Kulturskolan, huruvida vi ska vara en skolform eller ej.

  • Ella-kari Norberg

   Hej

   jag håller helt med dig Björn på samtliga punkter! Det finns så mycket att vinna på att bli en skolform. Utöver det du tagit upp kan jag nämna möjligheten till deltagande i lärarlyftet samt utökade möjligheter till projekt inom skapande skola. Som situationen nu är så är kulturskolans lärare identitetslösa.

   • Bjorn Emmoth

    Hej

    Håller även med dig i det du lägger till, och listan skulle kunna göras längre. Vi får jobba vidare!

 • ewa lindgren

  jättebra att du belyser frågan vi är på väg in i en kulturskola falu kommun och man har fler frågor än man får svar.