rss
2

EdCamp: Lärarcitat om värdegrund

EdCamp inbjöd till många och varierande diskussioner. Foto: Lotta Holmström

EdCamp i måndags valde jag att gå på en programpunkt om värdegrund. Redan inledningsvis formulerade en deltagare problematiken med värdegrundsarbetet: ”Det är svårt att arbeta med, det finns inget givet material och man använder sig själv som ett verktyg. Det här är en av de stora utmaningarna vi lärare har.”

Lärarna Elinor Tonner och Emma Rosengren. Foto: Lotta Holmström

Initiativtagarna till just den här diskussionen var Elinor Tonner och Emma Rosengren. De är lärare och driver dessutom företaget E&E Värdegrund, som utbildar i värdegrundsarbete.
– Vad händer på skolorna nu när Skolverket sågat alla metoder? Hur gör ni? frågade Elinor Tonner inledningsvis.
Diskussionen kom att bli ganska beskrivande, men det var inte en och samma beskrivning, utan deltagarna hade med sig olika erfarenheter.

Här är några spridda citat.

”Jag tror att man ibland köper in en sån här modell och tror att allt därmed är löst. Då fungerar det inte.”

”Man måste skapa en samsyn kring vad mobbning är.”

”Jag hade elever som upplevde att jag som lärare satte betyg på vad de tyckte.”

”Om man har elever som är främlingsfientliga kan man hamna i en konflikt i och med att eleverna kan känna sig utsatta när de ifrågasätts. När ska man sätta stopp?”

”Dra fram läroplanen: Jag måste säga emot dig nu, det här är något som alla lärare ska stå för.”

”Läraren är proffs, men blir ständigt ifrågasatt. Du måste ta för dig i värdegrundsfrågor.”

”Det finns lärare som är aktiva i SD också. Om vi inte har samma värdegrund, hur gör vi då?”

”Läroplanen säger vad vi ska stå för. Vi behöver samtala om vad det betyder.”

”Vi jobbar med det hela tiden, hela kollegiet. Sen är vi en grupp som har mer ansvar. Vi har modeller för konflikthantering som vi är överens om med eleverna. Det är en kultur hos oss sedan länge, en god lärarsed som vi burit med oss och spridit vidare.”

”Gruppdynamiken påverkar. Varje klass skapar sin egen kultur.”

”Vi behöver skapa en trygg miljö för våra elever där vi föregår med gott exempel.”

”Lärare är inte jätteduktiga på att lyfta fram varandra. Vi ser varandra bara i kafferummet. Men vi kan skapa en sådan kultur.”

”Läraruppdraget är stort, utvidgat, komplext. Vi behöver stärka varandra för att orka med.”

”Går du emot en kollega för att försvara en elev står du ensam.”

”Ställ dig brevid kollegan som gör en markering, gå inte bara förbi. Det stöttar att finnas där fysiskt, du behöver inte säga något.”

Pedagog Stockholm var också på plats, och gjorde en fin film om EdCamp. Den kan du se här:

Om Lotta Holmström

Webbredaktör på Lärarnas Nyheter och bloggare i olika sammanhang sedan 1998. Tror på det livslånga lärandet och möjligheter med ny teknik.
Fler inlägg av