rss

Arkiv för november, 2011

Livet är inte indelat i ämnen

Karin Ahlin heter en ung kvinna som nyligen har fått pris. Hennes barnprogram Fabulera mera fick pris för Bästa animation samt Maria Blom-priset på Dalarnas filmfestival tidigare i höstas. Karin Ahlin arbetar med berättande i olika former. Hon har gått på Konstfack och tog först en mastersexamen i […]

Vart går kulturskolan?

Skriver för tillfället på en artikel om kulturskolans framtid. Blir den en nöjespark/fritidsgård för eleverna där enbart populärkultur lärs ut (eller är den redan det)? Försvinner traditionen den började i, att utbilda goda musiker till de framväxande musikkårerna? Och vad händer i så fall med svenska professionella orkestrar […]

Om konsten att diskvalificera en yrkeskår

Skolverket har nyligen publicerat  Allmänna råd med kommentarer om planering och genomförande av undervisningen. Dessa ska, meddelar det statliga verket, fungera som ett stöd för lärare och rektorer i arbetet med de nya regleringarna för skolan. Allmänna råd har en särskild dignitet. De är en vägledning från en […]

EdCamp: Lärarcitat om värdegrund

På EdCamp i måndags valde jag att gå på en programpunkt om värdegrund. Redan inledningsvis formulerade en deltagare problematiken med värdegrundsarbetet: ”Det är svårt att arbeta med, det finns inget givet material och man använder sig själv som ett verktyg. Det här är en av de stora utmaningarna […]