rss
2

Slöjd och genus på Skolforum

I dag lyssnade jag på doktoranden Erik Sigurdson, som forskar om slöjd och genus. Han undersöker om slöjd är ett jämställt ämne och om det kan bli det.

Eftersom det var en workshop, tog Erik med hela publiken i samtalet och vi diskuterade frågor som rör valfrihet, miljö, arv och tradition vad gäller slöjd och genus. De första åren med slöjd har eleverna både textil- och trä- och metallslöjd. När de sedan får välja, väljer ungefär 80 procent av flickorna textilslöjd och 80 procent av pojkarna trä- och metallslöjd. Är detta genetiskt betingat, handlar det om arv och ”vad alla andra gör”? Har det med genus att göra? Är valfriheten viktig?

Vi kom inte fram till några exakta svar, det var inte heller meningen.

Slöjden är sedan länge ett ämne, men hur ser det ut i verkligheten? Många skolor delar fortfarande upp slöjden i två slöjdarter och de flesta lärare säger att de är antingen textilslöjdslärare eller trä- och metallslöjdslärare. Är det bra? Är det kanske rentav nödvändigt?

Vi intervjuade Erik Sigurdson i december förra året, den intervjun kan du läsa här. Han säger där att när han själv arbetade som slöjdlärare, gjorde han (trä)slöjdsalen till en ”manlig högborg”, där killarna fick ha keps och prata om motorer. Han säger att om det skulle finnas fler variationer av manlighet och kvinnlighet än han tycker att det gör i dag, då skulle skolan kunna motverka traditionella könsrollen – något den faktiskt ska.

Det här med genus och kön och manligt och kvinnligt är en oerhört komplex fråga. Jag tänker såhär, att om slöjden verkligen skulle vara ett ämne där eleverna arbetade mot ett mål, i ett projekt – varför inte bygga ett hus utvändigt och invändigt – , då kanske materialet skulle vara underordnat. Det skulle vara lika naturligt att använda trä, metall, textil som glas, keramik….och allt vad som finns.

Så tänker jag. Och dit är det väl en bot kvar?

Om Annika Dzedina

Chefredaktör på tidningarna Bild i skolan, Fotnoten och Slöjdforum. Gillar att diskutera viktiga saker och att spela bastuba.
Fler inlägg av

  • http://www.facebook.com/katarina.maccloudkennedy Katarina Mac Cloud Kennedy

    Jag menar att du tänker och talar helt i rätt riktning Annika!/Queen of Qraft-inte helt utan högmod.. Textillärare Tallkrogens skola, Farsta

  • Jenny Frohagen

    Precis. Jag tror att en nyckel ligger i hur vi väljer och skapar uppgifter för eleverna i slöjden.

    Och så länge det finns separata TX och TM-slöjdlärare på en skola måste vi se till att samplanera vår undervisning. Det tror jag sker i alltför lite utsträckning idag.