rss
1

Jag forskar, därför är jag kritisk …

Som symposiets sista föreläsare ställde hon sig upp, höll ett papper framför sig och läste, snabbt, snabbt. Forskare som läser innantill vill man som åhörare helst inte råka ut för, men Panayota Gounari var ett undantag.

Nyligen besökte jag och kollegorna på Pedagogiska magasinet den stora forskningskonferensen ”European Conference on Educational Research” i Berlin. När Panayota Gounari rabblade sin text på ett symposium ville jag inte missa en stavelse.
Snett leende gjorde denna professor i ”Applied Linguistics” vid University of Massachusetts, Boston, processen kort med – Greklands – nya, nyliberala utbildningspolitik. Skolan och utbildningen klarar sig förstås inte undan verkningarna av landets ekonomiska kris, sa hon. 2011 får universiteten i Grekland en ny lag. Den förändrar radikalt situationen för högre utbildning, slog hon fast. Till det sämre.

Om universitetslagen tidigare garanterat att högre utbildning och forskning främjar demokrati och socialt ansvar hos medborgarna, har det nu skett en förskjutning som säger att universiteten ska åstadkomma nytta, det vill säga marknadsanpassas.
Tidigare har huvuduppgiften varit att producera och sprida kunskap, men nu ska de också förbereda studenterna för ett yrkesliv. ”Men det är bara utbildning av medborgare i egenskap av medborgare som kan garantera hållbarhet”, sa hon.

Medan hon otåligt vände blad konstaterade Panayota Gounari också att man nu öppnar för att den högre utbildningen ska kunna drivas kommersiellt.
Symposiet där hon deltog hade titeln ”Skola och utbildning efter nyliberalismen”. Hon kastade en blick ut i det lilla fullsatta klassrummet på Freie Universität, Berlin, och sa: ”Att låta något degenerera och sen säga att det inte fungerar, som man i Grekland gjort med universitetslagen, är en nyliberal mekanism … Här blev hon avbruten av en åhörare. Irriterat sa mannen att han tyckte sig ha hamnat på ett socialistmöte. ”Varför ska problemen skyllas på nyliberalismen?” frågade han. Panayota Gounari log alltjämt snett när hon svarade: ”Vad hade du väntat dig? Självklart är jag kritisk, jag forskar.”

Om Mimmi Palm

Reporter och redaktör på Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap.
Fler inlägg av

  • http://torestad.blogspot.com Bertil Törestad

    Nyliberaler har ibland svårt att inse att det finns något bortom den totala friheten.