rss
0

Forskarkonferens i Berlin

Spåren finns kvar. De finns överallt i Berlin. Och de speglar på olika sätt Tysklands dramatiska historia.

Vid Brandenburger Tor – ett äreminne som manifesterar den tidiga tyska nationens historia – löper flera spår samman. Det mäktiga förintelsemonumentet som ligger strax intill och som med sina väldiga stenblock i strikta rader skapar en närmast klaustrofobisk känsla att vandra i. Och i gatan längs med Brandenburger Tor slingrar sig en stensatt linje som markerar Berlinmurens plats genom hela staden – på några ställen finns rester av den kvar.

En bit utanför stadskärnan ligger Freie Universität som grundades bara några efter andra världskrigets slut. Där pågår nu för fullt den årliga forskarkonferensen ECER, European Conference on Educational Research. Den samlar forskare från hela Europa – och även andra delar av världen – inom utbildningsfältet. Årets tema är Urban Education.

På föreläsningar, symposier och paper sessions presenteras och diskuteras forskningsprojekt inom allt från förskola till högskola, från politiskt policyarbete till utbildningsfilosofi, från ämnesdidaktik till specialpedagogik. Men lika mycket är det en årlig samlingspunkt för forskare från olika länder, en möjlighet att mötas och hålla nätverken levande.

Vi plockar i det digra programmet, delar upp oss och går och lyssnar. Vi letar efter de nätverk och programpunkter som på olika sätt är kopplade till teman och uppslag som vi tänkt ta upp i våra tidningar. Det handlar om skolledarskap, IKT, skolinspektioner, skolmat, språkundervisning, interkulturell undervisning och mycket annat.

Det är intensivt. Mycket folk, långa korridorer och svårhittade salar. På en del evenemang är det ganska glest med deltagare, på andra sitter folk på golvet, trängs längs väggarna och köar förgäves utanför.

Och sedan efter några späckade dagar är det dags att åka hem och se vad som på ett eller annat sätt går att omvandla till material i tidningarna.

Om Leif Mathiasson

Leif Mathiasson är chefredaktör för Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap. Tycker att utbildningspolitik och forskning är bland det mest intressanta man kan syssla med.
Fler inlägg av