rss
0

Reflektioner från Kapstaden

Kapstaden 26 juli 15.00

Sista dagen i Kapstaden och det är dags att summera mina intryck från Educational internationals kongress.

Educational international är en organisation av organisationer. Det skapar många bottnar i verksamheten. Som observatör slås jag av den enighet som i slutändan ändå råder kring komplicerade frågor. Trots de olika ländernas historia, villkor, kultur och politisk hemvist. En kongress i den här storleken kräver förstås en mängd förmöten och remissrundor innan besluten faller på plats. Demokrati är både svårt och tar tid.

Vissa av de närvarande fackförbunden har verksamhetsförbund i sina hemländer och riskerar sina liv genom att vara fackligt aktiva. Det är beundransvärt att deltagare under de omständigheterna kan sätta sig ner och diskutera hur man bäst utvecklar yrkesrollen. Den internationella verksamheten som EI erbjuder är uppenbarligen en livlina för många utsatta fackförbund. Ord som solidaritet, mänskliga rättigheter och hållbart samhälle förekommer flitigt i diskussionen. Många talare använder en  ”vänsterretorik” som nästan helt har försvunnit från debatten hemma. En del talare går till hårda attacker på den finansiella marknaden och den neoliberala politik som de tycker har fått för stort utrymme. Vikten av – och beroendet av – finansiella institutioner är något som också nämns debatten, många länder är helt beroende av att relationerna till dessa fungerar.

Det budskap jag tar med mig från Education Internationals kongress är att staten ska ta ansvar för – och finansiera – en utbildning för alla av hög kvalitet för att skapa ett inkluderande samhälle. En bra utbildning för alla är lösningen till ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Kunskap, i motsats till okunskap, skapar orädda människor som bidrar till samhällets utveckling. Det skapar demokratiska och aktiva medborgare som uppmuntrar demokrati och solidaritet. Det är svårt att inte hålla med.

I kväll, när jag (förhoppningsvis) somnar på planet, kommer jag att tänka de sydafrikaner jag träffat och som har berättat vilken stor insats svensk fackföreningsrörelse gjorde för att stödja medborgarsättsrörelsen under apartheid. Det gör mig stolt.

Vill du läsa mer om EI. http://www.ei-ei/org

Om Annica Grimlund

Chefredaktör för Lärarnas tidning, Lärarnas Nyheter och Högskolan.
Fler inlägg av