rss
0

Alla vinner på jämlikhet

Kapstaden 26 juli

Sista dagen, morgonen efter kongressfesten och med massor av punkter kvar på dagordningen.

Dagen började med en debatt kring ”Resolution on Gender Equlity”. En delagat från Australien sa att det råder brist på både forskning kring genusfrågor och kvinnor inom forskningen i Australien. Man får till exempel leta efter kvinnor som forskar i ekonomi.

Johan Törnroth, som sitter i Lärarförbundets styrelse, tycker att arbetet kring jämställdhet går alldeles för sakta. Han menar att könsdiskriminering påminner om apartheid och uppmanande därför sina bröder i församlingen att ta fighten tillsammans med kvinnorna. Det är en win-win situation, menade han.

EI måste fortsätta att stödja kvinnliga nätverk världen över och ge kvinnor de verktyg som krävs för att stärka deras möjligheter. Det här är också väsentligt om organisationerna ska lyckas i sin rekrytering av nya medlemmar. Man noterade också att lärarnas fackförbund består av en majoritet av kvinnor men att antal kvinnor i maktpositioner är förhållandevis litet. Därför måste man börja med att implementera ett könsneutralt arbetssätt i sina egna organisationer. Ledarskapet ska vara delat och det gäller även inom EI.

Senare debatterades ett förslag till resolution från den latinamerikanska delegationen som handlade om ”Assessment processes and quality education for all”. Kritiken handlade om att standardprov är ett direkt olämpligt verktyg när det gäller att bedöma elever. Man menade att det är för många byråkrater som tillverkar tester. Detta stärker inte kvaliteten på utbildningen eller elevernas kunskapstörst utan stödjer bara den kommersiella marknaden som vill ha förenklade listor på bästa och sämsta skolan. Man talade för formativ bedömning och att lärarna självklart måste vara delaktiga när man utarbetar bedömningsverktyg och betyg.

Under den debatten slås jag av hur lärare förenas i likartade frågeställningar och hur lite regeringar verkar lyssna på lärarnas erfararenheter världen över. Hur kan det vara så att man inte drar nytta av lärarnas kompetens för att få ett bedömningssystem som fungerar, är rättvist och som lärarna själva står bakom. Hur mycket lättare skulle det inte vara att implementera det systemet i klassrummet?

Mitt besök som observatör här på Educational International i Kapstaden börjar lida mot sitt slut, och jag är också ganska slut. Men innan flyget går planerar jag att skriva ner lite personliga reflektioner från kongressen. Se nästa blogginlägg.

Annica

Om Annica Grimlund

Chefredaktör för Lärarnas tidning, Lärarnas Nyheter och Högskolan.
Fler inlägg av