rss
1

Föräldrakontakter via nätet

Marie Linder höll på Framtidens lärande i Nacka ett seminarium om hur hennes lärarlag kommunicerar med hemmet via Twitter, Facebook, bloggar med mera.

Skrynkliga stenciler. Utvecklingssamtal en gång per termin. Kanske e-post. Så ser väl mallen för normal kommunikation mellan skola och hem ut för de allra flesta.

Men så behöver det inte vara längre. Ny teknik i form av olika digitala verktyg och sociala medier öppnar nya möjligheter.

Att tekniken är på väg att förändra relationen mellan lärare och elever ser vi allt fler exempel på. Men tekniken har potential att även förändra relationen mellan lärare och föräldrar.

Det är ett lärarlags metoder i Montessoriskolan i Falun ett exempel på. Här använder man sig av Google apps olika program, Facebook, Twitter, bloggar och wikis för att nå ut.

Om det berättade Marie Linder, lärare i svenska, engelska och SO i år 6-9 på Montessoriskolan i Falun, på ett seminarium hon höll under Framtidens lärande i Nacka nyligen.

Kontakter via sociala medier ger möjlighet att involvera föräldrar i skolarbetet och ger en trygghet för eleverna, enligt Marie Linder.

— Föräldrar behöver inte bli oroliga bara för att det inte kommer hem glosläxor, som hon uttryckte det.

För att ge lite mer tyngd åt argumenten hänvisade hon sverigepiller.com/ritalin/ till skolans styrdokument där det står att samarbete med föräldrar och vårdnadshavare är centralt för att elever ska nå framgång i skolan.

Marie Linders lärarlag vill synas på så många arenor som möjligt för att ingen ska missa vad de gör.

— Ledordet är transparens, säger hon.

På Facebook och mikrobloggen Twitter ger lärarlaget ”glimtar ur verksamheten”. På bildtjänsten Flickr lägger man upp bilder från exempelvis ett besök hos Räddningstjänsten.

Bilderna har föräldrarna möjlighet att ladda ned. En förutsättning är att man i förväg fått tillstånd av varje förälder/vårdnadshavare att lägga ut bilder på deras barn.

— Vi har inte mött några protester ännu, säger hon.

— Föräldrarna är glada att vi jobbar digitalt.

De lägger också ut filmer på Youtube och har inte mindre än fem bloggar i gång.

Inte minst använder de Google apps olika gratisprogram flitigt. Scheman, individuella veckoplaner med IUP-mål och veckobrev med mera finns att ta del av på skolans hemsida.

Alla dokument är dock inte tillgängliga för alla. Till exempel har endast elev, mentor och förälder behörighet till individuella veckoplaner. Särskilda åtgärdsprogram läggs aldrig ut.

Frågor om säkerheten kom förstås upp på seminariet. Just det här lärarlaget hade inte råkat ut för något, enligt Marie Linder.

— Vi har nog vunnit på att inte vara så nojiga. Vad kan hända? Någon kan ju göra inbrott och sno våra pärmar lika gärna.

Sen finns ju frågan om vilka som äger dokumenten när de ligger ute i cyberrymden.

— Google antagligen, blev svaret från Marie Linder. Vi vet inte.

Hon fortsatte:

— Öppenhet är bra. Det är viktigt vilken attityd man har. Det finns en paranoia som kan begränsa.

Om en förälder vill ta del av dokumenten på hemsidan krävs dock att han eller hon har ett Googlekonto. Konto på Facebook och Twitter är förstås också en förutsättning. Föräldrar utbildas dock i alla möjligheter vid behov, på föräldramöten eller av elever.

Alla elever hon undervisar har lyckligtvis dator hemma och de är ofta inne på de olika arenorna.

Det är dock inte så lätt att få med föräldrar. Några klickar ”gilla” på Facebook ibland, men få har en dialog.

— Men det är skönt att kunna hänvisa till allt detta när vi får frågor. Vi finns där när de är redo.

—————————————-

PS

Europarådet ska i nästa vecka ta ställning till ett förslag om att förbjuda trådlösa nätverk för att skydda barn mot farlig strålning. Det är socialdemokraten Jean Huss från Luxemburg som står bakom.

Kommunikation via nätet sker visserligen ofta via kablar. Men trådlösa nätverk blir allt vanligare, inte minst genom de så kallade smarta telefonerna. Konferensen Framtidens lärande hade knappast gått att genomföra utan det trådlösa nätverket (som tyvärr uppvisade stora brister).

Förslaget ska upp när Europarådets politiska ledningsgrupp träffas i Ukraina nästa vecka.

Om det blir en resolutionen om mobilförbud kommer den att slutligen behandlas av Europarådets parlamentariska församling i juni. Europarådets medlemsländer förväntas följa rådets resolutioner.

Vad skulle inte ett sådant förbud innebära?

DS

Om Mats Thorén

Webbredaktör Lärarnas Nyheter, redigerare Lärarnas tidning samt redaktör för Lärarnas tidning på Facebook och Twitter.
Fler inlägg av

  • Klas Bryngelsson

    Öppenhet och föräldrakontakt är ju bra,  men trådlösa nätverk är det inte. Den trådlösa kommunikationstekniken ger hälsoeffekter vi absolut inte vill ha. Och barn har visat sig vara känsligare än vuxna. Det vore synd om vi får en obotligt skadad generation på grund av att vi känner föräldraansvar på ett område, det som artikeln handlar om, och skiter i ungarna när det gäller deras strålningsmiljö.