rss
9

Forskarmöte i Jyväskylä – och minister på hal is…

Universitetet i Jyväskylä

Vi stretade fram i den intensiva yrsnön mot universitet i finska Jyväskylä. Det var dags för den årliga nordiska forskarkonferensen inom utbildningsvetenskap som anordnas av NERA, Nordic Educational Research Association.

Jyväskylä ligger djupt inne de finska skogarna. Universitetet är viktig i staden och har bland annat spelat en betydelsefull roll i arbetet med det nationella arbetet med Pisa-undersökningarna.

Årets tema för NERA-konferensen var Rights and Education. Det var också runt de frågorna som konferensens huvudtalare pratade. Det övriga programmet var digert och tog upp allt från utbildningsfilosofi och policyfrågor till klassrumsstudier och skolledarfrågor.

De medverkande speglade hela skalan från nyblivna doktorander till ärrade professorer. Det gjorde också att presentationerna kunde handla om allt från grundtankarna i ett påbörjat doktorandprojekt till resultaten från internationella forskningsprojekt.

Jag brukar kalla de här forskarkonferenserna för lite av en godisbutik för oss på Pedagogiska magasinet. Det ger oss en möjlighet att skanna av vad som händer på forskningsfronten. Vi kan plocka lite här och var i det digra programmet för att se vad som kan användas till artiklar och intervjuer i tidningen. En del är mer matnyttigt än annat – men det ger en bild av hur forskningslandskapet ser ut. Och det är alltid lika spännande – dessutom ger det en möjlighet att träffa forskare som medverkat i tidningen och få ansikte på andra som man bara talat med i telefon.

Väl hemma igen från yrsnön i Jyväskylä vaknar jag på söndagsmorgonen till rubriken ”Dags för läraren att åter ta plats i skolans kateder” stort uppslagen på Dagens Nyheters debattsida. Undertecknad av landets utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Det är knappt så man tror sina ögon. Inte nog med att han har stramat åt tyglarna på landets lärarkår så hårt att deras handlingsutrymme krympt betänkligt. Eller att han gått ut och sagt att det evidensbaserad forskning som är det enda intressanta på utbildningsområdet.

Nu går han – i kraft av sin post som landets utbildningsminister – ut och beordrar landets lärare vilket arbetssätt de ska ha i kassrummen. Det är katederundervisning som gäller. Basta!

För något annat än en order kan det väl inte vara när det kommer från högsta politiska instans. Och jag tänker: är det här verkligen sant? Går vårt lands utbildningsminister ut och ger lärarna order om hur de ska arbeta direkt i klassrummet!?

Har han tappat omdömet? Eller har hans rådgivare tagit långsemester? Fanns det inte någon kvar på departementet som kunde upplysa honom om att den där frågan om lärarlegitimation och status just handlade om professionens autonomi och makt över yrket.

Det är inte utan att jag längtar tillbaka till forskarkonferensen i Jyväskylä där det fortfarande var möjligt att höra folk ställa prövande frågor och ha någon slags ödmjukhet kvar inför komplexiteten och mångfalden i skolans värld.

Om Leif Mathiasson

Leif Mathiasson är chefredaktör för Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap. Tycker att utbildningspolitik och forskning är bland det mest intressanta man kan syssla med.
Fler inlägg av

 • http://www.facebook.com/people/Niklas-Arevik/1028252173 Niklas Arevik

  Håller helt med dig om att ansvarig minister varken har eller bör ha mandat att kritisera lärares metodik. Men vad anser du om själva sakfrågan Leif? Har inte JB faktiskt en poäng i att det är elever från studieovana hem som missgynnas av mindre ”undervisning” och mer ”kunskapssökande” och ”självständigt arbete”? Det har ju även Skolverket kommit fram till.

  • Leif Mathiasson

   Att elever från studieovana hem – eller som av andra skäl har svårigheter i skolan – behöver ett kvalificerat stöd och en genomtänkt undervisning av sina lärare är alldeles givet. Det är en självklarhet (och jag vet inte någon som ens skulle komma på tanken att säga emot det). Men det är inte det som är poängen i det här sammanhanget.
   Poängen är att jag inte – lika lite som utbildningsministern – är rätt person att säga HUR detta stöd och denna undervisning ska utformas. Det är lärarna som har erfarenheten och kunskapen att avgöra det. Det är lärarna som vet vilka barn och ungdomar det handlar om på just den skola de arbetar, det är lärarna som vet hur de specifika behoven ser ut och det är följaktligen lärarna som i kraft av sitt yrkeskunnande ska avgöra hur stödet och undervisningen ska se.
   För mig är det själva kärnan i hela professionsdiskussionen.

   • http://www.facebook.com/people/Niklas-Arevik/1028252173 Niklas Arevik

    Absolut, men alla professioner utövas inom vissa ramar. Lika lite som en kirurg har rätt att experimentera med obeprövade och ovetenskapliga sätt att operera bort en blindtarm, bör lärare ha rätt att använda metoder som bevisligen är dåliga eller rent av skadliga (även om naturligtvis t.ex läsinlärning är ett mer mångfacetterat kunskapsområde än en inflammerad blindtarm). Men i bland kan det upplevas som att lärares metoder grundas i annat än ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som det numera står i skolans styrdokument.

    • Leif Mathiasson

     Jag håller med dig, Niklas. Till en del. Självklart utövas professioner inom bestämda ramar. Och att det nu slås fast i skollagen att skolans (och förskolans) verksamhet ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet är utmärkt. Men problemet med katederundervisning (som ju det här handlade om från början) är att det inte finns någon forskning som visar att just katederundervisning skulle gynna elevers lärande. Lärarens aktiva insats o närvaro däremot är avgörande.
     Men återigen – hur det arbetet görs i klassrummet är lärarens (o kårens) sak att avgöra utifrån sin professionella kompetens. Inte en en ministerfråga.

     • Britt Nilsson-Faxman

      Men Leif! Vad är din bild av ”katederundervisning”? För mig är det att vara akttiv och närvarande så var finns den motsättning du målar upp? Om det bara är själva ordet som rör upp känslorna så är det ju för sorgligt.
      Britt N-F

     • Britt Nilsson-Faxman

      Förstår att du längtar tillbaka till forskarkonferensen. Är du lärare? När undervisade du i så fall senast i grund- eller gymnasieskola?

 • Pingback: Dag 3 med #markateder « Johan Groths hemsida()

 • Pingback: Dag 3 med #merkateder « Johan Groths hemsida()

 • Pingback: Dag 3 med #merkateder « Johan Groths hemsida()