rss
1

Delta i Lärarnas tidnings läsarpanel!

Har du åsikter om Lärarnas tidning? Bli medlem i Lärarnas tidnings läsarpanel!

Är du en flitig läsare av Lärarnas tidning? Då behöver vi dig i vår läsarpanel. Att delta i panelen innebär att vi då och då kommer att mejla en fråga till dig om tidningen som vi är nyfikna på.

Ibland kan vi undra över vad du tycker om en specifik avdelning eller vad du helst läser om. Vi vill kanske också veta vad du tycker om tidningen i största allmänhet, om det senaste numret, eller vad du saknar i tidningen.

Som medlem i panelen har du en gräddfil in till oss på redak­tionen. Ge oss konstruktiv kritik, respons och kom själv med idéer på vad du och dina kolleger tycker att vi ska skriva om.

Vi kommer också att skicka ut efterlysningar till dig i läsar­panelen som vi hoppas att du sprider inom ditt nätverk.

Det kan handla om tips på personer, arbetslag och skolor som arbetar på ett intressant sätt. Allt för att vi ska kunna göra tidningen ännu mer läsvärd och aktuell för dig som är lärare. I det här numret har till exempel vår reporter Ulrika Sundström besökt Fenestraskolan i Göteborg där de arbe­tar med learning study. Ett spännande arbete som säker­ligen kommer att inspirera många som läser artikeln.

Vi vill förstås också ha tips om det fackliga arbetet. Hur tycker du att din arbetsgivare sköter sig? Är du intresserad av att vara Lärarnas tidnings ögon och öron?

Mejla namn och adress till lt.lasarpanel@lararnasnyheter.se så kontaktar vi dig.

Annica Grimlund
Chefredaktör Lärarnas tidning

Om Mats Thorén

Webbredaktör Lärarnas Nyheter, redigerare Lärarnas tidning samt redaktör för Lärarnas tidning på Facebook och Twitter.
Fler inlägg av