rss

Arkiv för oktober, 2010

Skapande steg för steg med höger och vänster hjärnhalva

På Ateljé Passagen i Linköping kan barn närma sig konsten och skapandet på ett kravlöst vis. I en workshop på Förskolebiennalen berättade Randi Leirnes om sitt arbete och sin syn på skapande för barn, och tog deltagarna steg för steg genom en konstnärlig övning. Ateljé Passagen ligger i […]

Häxan Hildur föder samtal om matematik

Ett annat sätt att få in matematiken i förskolan genom att arbeta konkret, än att jobba som i Matteljen, är att använda handdockor. Om handdockors, stavdockors och marionettdockors potential och matematikens språk talade på tisdagens sista seminarietid Mirella Forsberg Ahlcrona, förskollärare, dockteaterpedagog och fil dr i pedagogik, verksam […]

Naturvetenskapen blir begriplig i Carinas övningar utomhus

Förskolläraren och grundskolläraren Carina Brage har naturen som sitt klassrum, och hon vill inspirera andra lärare att vara ute mer med barnen i deras lärande. Idag är hon verksamhetschef på Calluna utbildning och har en fil.mag. i utomhuspedagogik och naturvetenskap. Särskilt har hon tagit fasta på teknikundervisning utomhus. […]

Matteljen – en matematikverkstad full av idéer

– Vad ska bort? Ulrika Hultberg, matematiksamordnare för förskolan i Linköpings kommun, håller upp en kartong med fyra fack med en sak i varje – en ask, en sax, ett spelkort och en tärning. Deltagarna på det fullsatta seminariet gissar vilt. Men ingen gissar rätt. Ulrika Hultberg blir […]

Klottra på datorn och låna 100 böcker

Det sista av de parallella seminariena jag var på under Förskolebiennalen i Norrköping låg på den kritiska tiden mellan lunchen och eftermiddagskaffet, då det kan hända att man blir en smula sömnig. Så blev det definitivt inte, tvärtom kände jag mig piggare efteråt. Ann-Katrin Svensson, docent i pedagogik […]

Svårt ge alla barn möjlighet till inflytande

Ev av de viktigaste delarna i Barnkonventionen är rätten till inflytande, men som kan vara svårt att garantera i förskolans vardag. Det berättade Helene Elvstrand, lärarutbildare vid Linköpings universitet, som har forskat om barns och elevers delaktighet. Inflytande handlar både om rätten till social delaktighet och om rätten […]

Lärorikt utforskande på barnens villkor

På fredagar är det filmtajm för barnen på Seveds förskola i Södra innerstaden i Malmö. En dag såg de på Nicke Nyfiken. I filmen går Nicke Nyfiken in i ett rum fullt av myror som han genast börjar utforska. ”Jag vill också utforska myror”, ropar en flicka på […]

Svensk förskola är bra men kan bli bättre

Dags för dag två på Förskolebiennalen här i Norrköping. På scenen inför de nästan 1200 deltagarna stod Ingrid Pramling Samuelsson, professor vid Göteborgs universitet, och hennes ämne var den svenska förskolan i ett internationellt perspektiv. – Sverige hamnar i topp i hela världen när vi talar om barnomsorg […]

Vikten av de språkliga samtalen i förskolan

Martina Norling hade arbetat som förskollärare i 17 år när hon 2005 kände ett behov av att utveckla sig vidare. Hon läste ett magisterprogram på halvtid, och idag är hon universitetsadjunkt vid Mälardalens högskola, där hon bland annat undervisar inom Förskollärarlyftet och forskar om barns sociala språkmiljö. Det […]

Strategier för att möta barn med annat modersmål

Forskaren Tünde Puska, vid Linköpings Universitet har följt arbetet på två förskoleavdelningar med barn i 3-5 årsåldern, och med tio olika språk representerade, för att studera vilka strategier förskollärarna använder i sitt dagliga arbete med barn som inte har svenska som modersmål. – När det inte finns särskilda […]

Musiken som stöd för matematiken

Raoul Sellis treåriga barnbarn kan sjunga nio verser om multiplikationstabellen. Det om något är ett bevis för att hans inspirationsmaterial underlättar inlärningen. Nu har han tagit tjänstledigt ett år från lärarjobbet i Torshälla för att arbeta med skivan och sin turné med ”Geometrix matematiska krumbukter och krumsprång”. Den […]

Videoklipp med Mats Trondman

Här kan du se en kort sekvens från Mats Trondmans uppskattade föreläsning som Helena Ingvarsdotter skrev om tidigare idag. Här pratar han om barns empati, föreställningar om förskollärare och förskolan, vikten av regler och barns moral.

Inspiration, konkreta övningar och bekräftelse – några besökares intryck

Första dagen på Förskolebiennalen bjöd på många olika föreläsningar, seminarier och möten. Jag bestämde mig för att ta reda på vad några av besökarna fått för intryck så här långt. – Mats Trondman var helt fantastisk. Jag gillade verkligen hans sätt att relatera till verkligheten och barndomen, och […]

Fem stora utmaningar för framtidens förskola

Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande sade att det känns starkt att kunna säga att förskolan är den mest lärointensiva perioden i det livslånga lärandet. Och när förskolan nu får bättre styrdokument i form av nya skollagen och reviderade läroplanen faller många viktiga bitar på plats som kan höja förskolans […]

Filosofi får barnen att växa

Ooops… I mitt (uppenbarligen inaktuella program ) skulle seminariet i den här salen handla om hur barn använder matematik när de leker vid datorn. I stället ramlar jag in på ett seminarium om filosofi, på engelska dessutom.. Men det är jag glad för så här i efterhand, för det […]

Om att jobba med genuspedagogik

– Det vanligaste felet är nog att man möter och värderar barnen olika. Man säger ”vad fin du är i håret” till flickor och ”vad snabbt du springer” till pojkar. Att jobba med genus har ändrat mitt förhållningssätt, säger Ann-Marie Svensson, förskollärare på förskolan Utelek i Linköping. Jag […]

Så säger barnen om förskolan

– Ni som jobbar i förskolan måste bli bättre på att förklara för andra vad ni är bra på. Enda sättet att höja statusen på det ni gör är att förvetenskapliga det. Det sade Mats Trondman, professor i kultursociologi, när han talade inför i stort sett fullsatt konserthall […]

På tåget till Biennalen

Här sitter mina kollegor Helena Ingvarsdotter och Maria Nöjd på tidningen Förskolan och förbereder sig för dagens bevakning av Förskolebiennalen i Norrköping. Det är ett fullmatat program som väntar oss, med viss tyngdpunkt på matematik och utomhuspedagogik i seminarierna, men jag ser även fram emot frågor kring språkutveckling […]