Antal elever per examinerad
specialped. eller speciallärare

0 till 250
250 till 500
500 till 750
750 till 1 500
Ingen uppgift